Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement
Ciències de la Salut
Menció/Especialitat
No en té
Any d'inici
2015-2016
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
375 ECTS
Idioma d'impartició
Català/Castellà (75%). Anglès (25%)
Places
25
Curs acadèmic
2020/2021
Preu ECTS
Per determinar
Coordinador/a
Sílvia Gros Naves
Secretaria
Secretaria Acadèmica de Ciències de la Salut

salut.secretariacentre@udl.cat