Inici del Contingut

Per què estudiar?

 L’interès del doble Grau es justifica en base a l’adquisició d’un major nivell de competitivitat i per tant una major oportunitat d’incorporació al món laboral. Permet ampliar els coneixements i les sortides professionals en el món de la salut.

 El doble Grau no suposa cursar el doble de crèdits. El seu pla d’estudis està pensat per reconèixer les assignatures comunes a ambdós graus, que es cursaran de manera única, i les específiques de cada un, que es cursaran de manera independent. A més, l’estudiant gaudirà de la compatibilitat horària de les assignatures, de manera que la planificació serà molt més senzilla i no haurà de fer cap gestió de convalidacions.

 Aquesta proposta exigeix una dedicació a temps complet durant l’etapa formativa, però facilitarà als estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini mínim de cinc anys, depenent de la quantitat de crèdits que escullin per any.

 Perfil d'ingrés: el doble Grau capacita per exercir la professió de fisioterapeuta generalista, entès com aquell professional sanitari que ajuda a la prevenció, restauració i millora de l'estat funcional de les persones en les seves diferents etapes de la vida, amb preparació científica i capacitació suficient perquè puguin valorar, identificar, diagnosticar i tractar problemes de salut des d’un abordatge fisioterapèutic.

 Per aquest motiu, s’utilitzarà un conjunt de cuidatges integrals basats en mètodes, procediments, tècniques i actuacions des d’una perspectiva bio-psico-social, que afavoreixin la recuperació, readaptació i millora de l’estat de salut en pacients amb tot tipus de lesions, disfuncions, discapacitats o limitacions físiques i funcionals. A més a més tindrà també una implicació directa en serveis de prevenció, promoció i manteniment de la salut.

També forma a un professional d’infermeria generalista, en base a la definició elaborada pel Consell Internacional d’Infermeria (CIE, 2014); on defineix que la formació infermera ha de capacitar un professional que sigui capaç d’oferir unes cures integrals a la persona, des del rol autònom i el de col·laboració, a les persones, famílies i grups sense tenir cap factor personal, físic, cultural, social o econòmic com a discriminatori. Essent els eixos de la professió la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i el tractament de persones malaltes, amb discapacitat o en situacions terminals de malaltia. Així doncs, la funció infermeria es tenir cura de les persones sanes o malaltes en totes les circumstàncies possibles a partir dels eixos descrits anteriorment.

Aquest doble Grau, per tant, assegurarà l’adquisició dels coneixements, destreses i habilitats professionals, tant comunes com específiques de cada professió, a més de promoure la integració global d’aquestes competències professionals, així com la investigació en l’àmbit de les ciències de la Salut.

 Perfil de l'estudiant del doble grau en Infermeria i Fisioteràpia. El doble Grau ofereix una formació específica i integrada en les dos disciplines, sense detriment en la formació específica de cadascuna, ben al contrari, permet un professional amb capacitat per desenvolupar els dos rols, així doncs, amb un paper rellevant dins l’equip multidisciplinar; al poder oferir millor qualitat i eficàcia en la valoració i atenció de les persones a l’ integrar el corpus de coneixement de la infermeria i la fisioteràpia.

 Per tant, el doble Grau en infermeria i fisioteràpia ofereix una formació generalista de qualitat amb una atenció especial cap a la preparació humanista, professional i científica dels nostres estudiants.