Top of the page
Start od the content

Dates of pre-enrolment and enrolment

Gestió Acadèmica Unity publishes on the website all the information about pre-enrolment and enrolment for first course students.

La Unitat de Gestió Acadèmica publica al seu web tota la informació sobre la matrícula dels estudiants d’altres cursos.

Modificacions i ampliacions parcials de la matrícula

Els estudiants de nou ingrés han de fer les modificacions de forma presencial en la secretaria del centre i els estudiants matriculat d'anys anteriors, que ja tenen la contrasenya, l'han de fer per Internet: http://automat.udl.cat. No cal sol·licitar dia i hora.

Sigui quina sigui l'opció, els dies per fer les modificacions són els següents:

A determinar