Top of the page
Start od the content

Double bachelor's degree: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia    

La Universitat té com a missió formar professionals qualificats, d’acord a les necessitats d’una societat cada cop millor formada i que demanda més serveis i sobretot de millor qualitat i culturalment sensibles, on l’augment de l’esperança de vida, l’increment de la dependència i la cronicitat dels processos de malaltia, fan de l’atenció sanitària un procés complex i on és indispensable un abordatge des d’una perspectiva integral i interdisciplinar.

A la Facultat d’Infermeria de la UdL s’imparteixen actualment dues titulacions de l’àmbit de la Salut, Infermeria i Fisioteràpia, amb una demanda que supera àmpliament l’oferta de places i per això proposem la Doble Titulació Oficial en Infermeria i Fisioteràpia, la qual creiem que dóna resposta a l’elevada demanda d’estudiants per cursar aquests ensenyaments. El professional amb aquesta formació podrà treballar en diferents àmbits específics aplicant els coneixements adquirits als dos ensenyaments de forma independent, però també en aquells llocs de treball en el que es demanda un professional que ha de tenir els coneixements conjunts d’ambdós estudis.