Top of the page
Start od the content

subject program 2016-2017-pla antic

Els estudis de Grau en Infermeria tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats de forma comuna i específica:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

42

Assignatures comunes cursades al Grau en Infermeria

66

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en Infermeria

132

PREREQUISITS I CORREQUISITS

Algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2016-2017

PRIMER CURS    SENSE DOCÈNCIA AL GRAU EN INFERMERIA
Primer quadrimestre   
codi  assignatura   tipus crèdits Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
100405 Psicologia dels cuidatges d'Infermeria GUIA DOCENT
 
FB  6    Infermeria
100408 Filosofia científica GUIA DOCENT   FB  6 Infermeria
100416 Fonaments teòrics dels cuidatges d'infermeria  GUIA DOCENT FB  6 Infermeria
total ECTS 1r. quadrimestre     33  

 

 

PRIMER CURS    SENSE DOCÈNCIA AL GRAU EN INFERMERIA
Segon quadrimestre   
codi assignatura   tipus crèdits Cursada a
102701 Estructura del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102703 Funció del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i biomecànica GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en fisioteràpia 2 GUIA DOCENT  FB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en fisioteràpia 1 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
100402 Bases fisiopatològiques de la infermeria GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100404 Farmacologia clínica i nutrició GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100436 Pràctiques clíniques 1 GUIA DOCENT PE 6 Infermeria
total ECTS 2n. quadrimestre     48  

 

 

SEGON CURS
Tercer quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a
100406 Ètica i Legislació dels cuidatges en infermeria GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100412 Infermeria de l'adult 1 GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
102715 Manifestacions bàsiques de la motricitat GUIA DOCENT  FB  6    Fisioteràpia
102713 Procediments generals en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT   FB  6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
100437 Pràtiques Clíniques 2 (ANUAL) GUIA DOCENT   12 Infermeria
total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

 

SEGON CURS
Quart quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
100419 Treball Integrat 2 GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100410 Infermeria de la Dona GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100411 Infermeria de la Infància i de l'Adolescència GUIA DOCENT FB  6 Infermeria
 100413  Infermeria de l'adult 2 GUIA DOCENT  FB  6 Infermeria
102714  Procediments general en fisioteràpia 2 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre   30  

 

 L