Top of the page
Start od the content

Pla d'estudis (any 2015) i guies docents en extinció

Els estudis de Grau en Infermeria tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 375 ECTS distribuïts en cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats de forma comuna i específica:

Denominació del mòdul

ECTS

Assignatures comunes cursades al Grau en Fisioteràpia

42

Assignatures comunes cursades al Grau en Infermeria

66

Assignatures especifiques del Grau en Fisioteràpia

135

Assignatures especifiques del Grau en Infermeria

132

 

PREREQUISITS I CORREQUISITS

Algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.

 

CURSOS ANTERIORS: 2015-2016   2016-2017

 

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2019-2020

GUIES DOCENTS CURS 2019-2020

PRIMER CURS   

SENSE DOCÈNCIA AL GRAU EN INFERMERIA

Primer quadrimestre   
codi  assignatura   tipus crèdits Cursada a
102700 Estructura del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 9 Fisioteràpia
102702 Funció del cos humà 1 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
100405 Psicologia dels cuidatges d'Infermeria GUIA DOCENT
 
FB  6    Infermeria
100408 Filosofia científica GUIA DOCENT   FB  6 Infermeria
100416 Fonaments teòrics dels cuidatges d'infermeria  GUIA DOCENT FB  6 Infermeria
total ECTS 1r. quadrimestre     33  

 

Segon quadrimestre   
codi assignatura   tipus crèdits Cursada a
102701 Estructura del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102703 Funció del cos humà 2 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102705 Física i biomecànica GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
102710 Fonaments en fisioteràpia 2 GUIA DOCENT  FB  6  Fisioteràpia
102711 Valoració en fisioteràpia 1 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
100402 Bases fisiopatològiques de la infermeria GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100404 Farmacologia clínica i nutrició GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100436 Pràctiques clíniques 1 GUIA DOCENT PE 6 Infermeria
total ECTS 2n. quadrimestre     48  

 

SEGON CURS (SENSE DOCÈNCIA AL GRAU EN INFERMERIA)
Tercer quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a
100406 Ètica i Legislació dels cuidatges en infermeria GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100412 Infermeria de l'adult 1 GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
102715 Manifestacions bàsiques de la motricitat GUIA DOCENT  FB  6    Fisioteràpia
102713 Procediments generals en Fisioteràpia 1 GUIA DOCENT   FB  6 Fisioteràpia
102712 Valoració en Fisioteràpia 2  GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
100437 Pràtiques Clíniques 2 (ANUAL) GUIA DOCENT   12 Infermeria
total ECTS 1r. quadrimestre   42  

 

Quart quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
100419 Treball Integrat 2 GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100410 Infermeria de la Dona GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
100411 Infermeria de la Infància i de l'Adolescència GUIA DOCENT FB  6 Infermeria
 100413  Infermeria de l'adult 2 GUIA DOCENT  FB  6 Infermeria
102714  Procediments general en fisioteràpia 2 GUIA DOCENT FB  6  Fisioteràpia
total ECTS 2n. quadrimestre   30  

 

TERCER CURS
Cinquè quadrimestre   
codi  assignatura  tipus ECTS Cursada a
102718 Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia GUIA DOCENT FB 12 Fisioteràpia
102743 Pràctiques clíniques III GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102717 Cinesiteràpia GUIA DOCENT  FB  6    Fisioteràpia
100414 Cuidatges en la gent gran GUIA DOCENT   PE  6 Infermeria
100417 Salut Mental GUIA DOCENT FB  6 Infermería
total ECTS 5è. quadrimestre   36  

 

Sisè quadrimestre   
codi assignatura  tipus ECTS Cursada a
102719 Mètodes específics en fisioteràpia 1 GUIA DOCENT FB 6 Fisioteràpia
102720 Fisioteràpia en especialitats clíniques GUIA DOCENT FB 12 Fisioteràpia
102722 Metodologia de la investigación GUIA DOCENT FB  6 Fisioteràpia
 102744 Pràctiques clíniques IV GUIA DOCENT  FB  6 Fisioteràpia
100422  Tècniques i teràpies complementàries GUIA DOCENT FB  6  Infermeria
total ECTS 6è. quadrimestre   36  

 

QUART CURS
Setè quadrimestre
codi  assignatura   tipus ECTS Cursada a
102734 Patologies cròniques i exercici físic GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
102723 Envelliment i dependència GUIA DOCENT OB 6 Fisioteràpia
102745 Pràctiques clíniques V GUIA DOCENT PE 6 Fisioteràpia
100415 Infermeria comunitària GUIA DOCENT FE 6 Infermeria
100418 Gestió dels cuidatges d'infermeria i serveis de salut GUIA DOCENT FE 6 Infermeria
100420 Treball integrat 3 GUIA DOCENT FB 6 Infermeria
total ECTS 7è. quadrimestre     36  
Vuitè quadrimestre
codi  assignatura   tipus ECTS Cursada a
100441 Pràctiques clíniques 3 GUIA DOCENT PE 12 Infermeria
100442 Pràctiques clíniques 4 GUIA DOCENT PE 12 Infermeria
  Optativa   OB 6 Infermeria
total ECTS 8è. quadrimestre     30  

 

CINQUÈ CURS
Novè quadrimestre
codi  assignatura   tipus ECTS Cursada a
100443 Pràctiques clíniques 5 (anual) GUIA DOCENT PC 12 Infermeria
100444 Pràctiques clíniques 6 (anual) GUIA DOCENT PC 12 Infermeria
100445 Pràctiques clíniques 7 (anual) GUIA DOCENT PC 12 Infermeria
102730 Treball Fi de Grau Fisioteràpia (anual) GUIA DOCENT OB 12 Fisioteràpia
100435 Treball Fi de Grau Infermeria (anual) GUIA DOCENT OB 12 Infermeria
total ECTS 9è. quadrimestre     60  
Desè quadrimestre
codi  assignatura   tipus ECTS Cursada a
102746 Pràctiques clíniques VI GUIA DOCENT PC 12 Fisioteràpia
102747 Pràctiques clíniques VII GUIA DOCENT PC 12 Fisioteràpia
total ECTS 10è. quadrimestre     24