Top of the page
Start od the content

Resources for learning

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat. 

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior:http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bid.udl.cat). També disposa de la Biblioteca digital que possa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia

The Faculty of Nursing is part of the Campus of Health Sciences and is located on Montserrat Roig, 2  25198 in Lleida, within the premises of the Hospital de Santa Maria, is a building of recent construction of 4 floors, where there are: 5 classrooms, 3 seminars, 2 demonstration classrooms (laboratory) for simulated clinical practices, the Student Council, the Department of Nursing and Concierge. Also located are the "Jaume d'Agramunt" Library and the Health Sciences computer rooms.

The Faculty of Medicine is also located on the same premises; in this building we have complementary dependencies of the Center of common use for both Faculties, like:

- The area of ​​Academic Management (negotiated by students)

- Economic Area

- Aula Magna

- Classrooms

- Study room

- Seminars

- Reprography service

- Campus information point

- Dependencies of the Dean's Office of the Faculty

- Coordination

- Faculty Boardroom (E-06)

On 3rd floor of the Faculty of Medicine has incorporated a special classroom where students of the Degree in Physiotherapy perform the simulated practices.

The clinical experience of the Nursing and Physiotherapy students is guaranteed by the internship in the services of the Arnau de Vilanova University Hospital, located within the campus in which our Center has a teaching support Unit for clinical practices. In this Teaching Unit there are, in addition to the classrooms, the computer user room, the Skills Laboratory, the teachers’ offices of the Department of Nursing; as well as the Biomedical Research Unit and a cafeteria. The internships are also carried out at the Santa Maria Hospital, in the Primary Health Care Centers of different localities in the province, and also in social and health centers and private clinics.

All computer rooms are equipped with a fixed digital cannon installation for connection to the computer and a projection screen. These classrooms have, at certain hours, student support staff (fellows).

Most classrooms have: fixed computer, public address system, sound installation with amplifier and speakers, fixed installation of digital cannon for connection to the computer and projection screen.

In all classrooms there are connection points to the UdL computer network, in addition to the Wi-Fi connection, which can be used in all common areas and in computer rooms.