Start od the content

Enrolment and workload

Grau en Infermeria

La matrícula de qualsevol assignatura del pràcticum s'ha de fer juntament amb les assignatures del curs corresponent

  • Càrrega Docent del Pràcticum 2020-21 per cursos

Pla d'estudis reverificat

Primer curs

6 ECTS

Pràctiques clíniques I

100473

Segon curs

12 ECTS

Pràctiques clíniques II

100474

Tercer curs

12 ECTS

 

Pràctiques clíniques III

100475

Pràctiques clíniques IV

100476

Quart curs

12 ECTS

Pràctiques clíniques V

100486

Pràctiques clíniques VI

100487

Pràctiques clíniques VII

100488

Pla d'estudis en vies d'extinció

Mòdul 5.-

Pràcticum
78 ECTS

Tercer curs
(24 ECTS)

SENSE DOCÈNCIA

100441

Pràctiques Clíniques 3

100442

Pràctiques Clíniques 4

Quart curs
(36 ECTS)

SENSE DOCÈNCIA

100443

Pràctiques Clíniques 5

100444

Pràctiques Clíniques 6

100445

Pràctiques Clíniques 7

 
Recuperació de les pràctiques

 

Grau en Fisioteràpia

La matrícula de qualsevol assignatura del pràcticum s'ha de fer juntament amb les assignatures del curs corresponent

Catàleg de les pràctiques clíniques

  • CÀRREGA DOCENT DEL PRACTICUM 2019-2020

 

Mòdul 5.-

Pràcticum 54 ECTS

PRACTICUM I

(12 ECTS)

102741

Pràctiques Clíniques 1

6 ects

120742

Pràctiques Clíniques 2

6 ects

PRACTICUM II

(12 ECTS)

102743

Pràctiques Clíniques 3

6 ects

102744

Pràctiques Clíniques 4

6 ects

PRACTICUM III

(30 ECTS)

102745

Pràctiques Clíniques 5

6 ects

102746

Pràctiques Clíniques 6

12 ects

102747

Pràctiques Clíniques 7

12 ects